Politisk arbejdsprogram i Danske Soloselvstændige

Danske Soloselvstændige er en relativt ny organisation. I løbet af de 2,5 år, vi har eksisteret, har vi allerede opnået en hel del på det politiske område.

Vi blev grundlagt den 15. marts 2020 – blot et par dage efter Danmark lukkede ned som følge af coronapandemien i verden. Vores arbejde har derfor hidtil drejet sig om alt det, der har fyldt i de selvstændiges liv under coronakrisen.

Det kan føles som om, at vi ind til nu har lavet brandslukning i forhold til det politiske arbejde med kompensationsordninger, moms og andre coronakrise-områder, der har med de soloselvstændige, freelancere og mikrovirksomheder at gøre.

Men vi laver ikke kun brandslukning, og Danske Soloselvstændige er nu så etableret, at vi er klar til at præsentere et politisk arbejdsprogram for de næste år.

Mål og formål

Danske Soloselvstændiges overordnede formål er at være talerør for soloselvstændige og mikrovirksomheder på tværs af brancher og politisk overbevisning og at sætte fokus på de udfordringer, som denne gruppe oplever.

Ved soloselvstændige forstår vi:

  • Freelancere
  • Enkeltmandsvirksomheder
  • Mikrovirksomheder uanset virksomhedsform med ingen eller få ansatte (op til 10 medarbejdere).

Den type af virksomheder er oversete på den politiske dagsorden, fordi de fleste stadig tænker traditionelt lønmodtager og arbejdsgiver, når de forskellige politikker og lovgivninger skal udarbejdes. Man glemmer simpelthen den store alternative gruppe af soloselvstændige.

Det så vi også i denne uge, da et udspil til en ny fordeling af barselsorloven kom på banen. Her var der ikke tænkt på de selvstændige, hvilket vi naturligvis har gjort opmærksom på.

Danske Soloselvstændiges formål er derfor:

  • Vi vil skabe bedre vilkår for de mennesker, der vælger et andet arbejdsliv som soloselvstændig i Danmark
  • Vi skal udfordre og påvirke politikerne, lovgivningen og hele det danske system, så det i langt højere grad kommer til at afspejle et reelt billede af, hvordan arbejdsmarkedet i Danmark er sammensat i dag
  • Vi vil arbejde på at sikre bedre vilkår for at vælge en karrierevej som selvstændig. Problemet er, at gruppen af selvstændige, freelancere og mikrovirksomheder i dag er underlagt den eksisterende lovgivning, men uden at have indflydelse på den.

Det er vigtigt, at Danske Soloselvstændige samtidig skaber et fællesskab for soloselvstændige på tværs af brancher og politisk observans, at vi leverer relevant information til og om soloselvstændige og skaber forståelse for vores mange facetterede virkelighed.

Indsatsområder

Det politiske arbejdsprogram i Danske Soloselvstændige har fokus på følgende indsatsområder, som vi ønsker at påvirke og ændre, så områderne i højere grad bliver tilpasset de danske soloselvstændige i Danmark.

Nye virksomheder og iværksættere

Vi ønsker, at opstartsvirksomheder får albuerum. Selvom det ikke længere er muligt at etablere iværksætterselskaber, ønsker vi en løsning, som sikrer, at soloselvstændige kan etablere sig og leve som selvstændige, uden at blive væltet af lovgivningen.

Det offentlige danske system og erhvervsfremmesystemet skal i højere grad være gearet til at håndtere de mange forskellige måder at være selvstændig på.

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Vi har fået øjnene op for den forskelsbehandling, der er mellem lønmodtagere og de mere end 170.000 soloselvstændige.

Som det er i dag, er soloselvstændige, freelancere og mikrovirksomheder underlagt den nuværende lovgivning – men uden at vi har indflydelse på den.

Vi ønsker en ligestilling mellem kombinatører, freelancere, honorarlønnede, selvstændige, b-indkomstmodtagere og deltidsselvstændige.

Høringspart

Vi har som mål at blive hørings-part på ALLE områder, der vedrører os. Vi ønsker at blive hørt i forbindelse med behandling af lovforslag, der har indflydelse på soloselvstændiges arbejdsliv.

Sikkerhedsnettet i Danmark

I dag har de danske soloselvstændige, freelancere og mikrovirksomheder ikke det samme sikkerhedsnet, som den øvrige befolkning i Danmark. Det giver en betydelig sårbarhed, og det kan påvirke lysten og evnen til overhovedet at ville blive selvstændig.

Danske Soloselvstændige vil arbejde for, at sikkerhedsnettet i Danmark bliver ens for hele den danske befolkning – både lønmodtagere og selvstændige

Etablering af firepartssamarbejdet

Danske Soloselvstændige vil arbejde på en udvidelse af trepartssamarbejdet i Den danske model til et firepartssamarbejde, hvor Danske Soloselvstændige vil indgå som det 4. arbejdsmarked.

Sådan vil vi være i stand til at finde løsninger på vegne af de soloselvstændige i samarbejde med det øvrige arbejdsmarked i Danmark.

Selvstændiges pengeinstitut

De soloselvstændige oplever, at det er vanskeligt at oprette en erhvervskonto i en bank og at opnå et erhvervslån i bankerne. Ofte har den soloselvstændige ikke nogen sikkerhedsstillelse i virksomheden, og de kan ikke i samme grad som større virksomheder demonstrere lønsomhed.

Vores forslag er, at alle personer og virksomheder har ret til en NEM-konto i et pengeinstitut – eventuelt i Nationalbanken eller hos Finansiel Stabilitet uden gebyrer eller renter.

Efterlad en kommentar