I 2017 var der 117.000 soloselvstændige i Danmark.

(kilde – Mit Arbejdsmiljø)

Mikrovirksomhederne stod for 70% af vækst i arbejdspladser i 2018 (Dansk Byggeri)

+ 50.970 ansatte i perioden 2009 – 2016.

Markant mere end de små og mellemstore virksomheder.
De helt store stod for en tilbagegang.

Fast arbejde synes at være et begreb,
der er på vej ud af det danske arbejdsmarked

32,3% af arbejdsstyrken svarende til 873.000 mennesker er beskæftiget i det, der kaldes ”atypiske jobs” dvs. freelancere, vikariater mv.

Bankernes kreditpolitik gør, at soloselvstændige oplever, at det stadigt er meget svært at få lån fra banken.

Ofte har den soloselvstændige ikke nogen sikkerhedsstillelse i virksomheden, og de kan ikke i samme grad som større virksomheder demonstrere lønsomhed.

Der er ikke nok aktiver. Derfor må man ofte stille sit hus, bil e.a. som garanti for eventuelle lån.

Første halvår af 2023 blev der etableret 12.978 nye virksomheder.
Det svarer til et fald på 10 % i forhold til samme periode i 2022.

I gennemsnit holder nye virksomheder 15-18 måneder, og så bliver de enten afviklet eller går konkurs

Efter 5 år har 58 % af de små danske virksomheder drejet nøglen om, mens kun 25 % har gjort det i Frankrig