Åbent brev til erhvervsministeren

20. april 2020

Kære Erhvervsminister. Kære Erhvervsudvalg

For fire uger siden åbnede puljerne, hvor små selvstændige kunne søge om kompensation for tabt omsætning og kompensation for faste udgifter.

I vores daglige kontakt med de flere end 4.200 medlemmer af foreningen Danske Soloselvstændige samt knap 40.000 følgere på Facebook, har vi afklaret en række udfordringer i disse to kompensationsordninger.

På vegne af vores medlemmer og interessenter vil vi gerne henlede jeres opmærksomhed på de tre emner, der fylder mest i debatten i øjeblikket og bede jer om en kommentar eller svar, som vi kan formidle videre til medlemmerne og følgerne.

Hvad er den politiske begrundelse for, at selvstændige er mindre værd end ansatte?

Danske soloselvstændige er taknemmelige for den hjælp, vi får. Men langt de fleste medlemmer og følgere undrer sig over, hvorfor kompensationen for soloselvstændige, freelancere og ejere af mikrovirksomheder er væsentlig lavere end lønkompensationerne på kr. 30.000, - til lønmodtagere.

Vi undrer os over den massive forskelsbehandling. Hvorfor bliver kompensationen ikke sat op fra kroner 23.000,- til 30.000, -?


Eks. En soloselvstændig frisør med en enkelt ansat, kan søge lønkompensation til svenden på kr. 30.000,- men får selv kun 23.000 i kompensation.

Hvad er den politiske begrundelse for, at små erhvervsdrivende pålægges revisionspligt fremfor at indføre en bagatelgrænse for revisionspligten med mulighed for efterfølgende stikprøvekontrol?

 

I forbindelse med kompensationsordningen for virksomhedernes faste omkostninger er en række små soloselvstændige, freelancere og ejere af mikrovirksomheder, der normalt ikke er underlagt revisionspligten, pludselig blevet underlagt denne.

Det pålægger virksomhedsejerne ekstra udgifter i en tid, hvor likviditeten er i bund – og det påfører ikke mindst staten enorme udgifter i tilskud til revisorer, hvilket undrer os alle.

 

Hvad er den politiske og administrative begrundelse for, at man ikke vælger at indføre en bagatelgrænse for revisionspligten og efterfølgende laver stikprøvekontrol?


Eks: Vi har set eksempler på revisorer, der kræver kr. 14.000 (eks. moms) for en simpel og overskuelig revisionsopgave, hvor en soloselvstændig kunde har brug for at søge kompensation for faste udgifter på kr. 26.000 fordelt på 6 bilag.

Kunden får kompensation fra staten på kr. 20.800, mens revisoren indkasserer 10.000 i statstilskud og 4.000 fra kunden = 14.000 i alt

Det koster altså staten 30.800 at yde kompensation for, i dette tilfælde, den soloselvstændiges faste udgifter på 26.000. Heraf 1/3 går til revisoren.

 

Hvornår kan alle soloselvstændige, freelancere og mikrovirksomheder, der har søgt kompensation, forvente at modtage pengene?

Likviditeten er under hårdt pres hos soloselvstændige, freelancere og ejere af mikrovirksomheder. De første Corona-konkurser er indtruffet. Mange soloselvstændige kan ikke få kredit hos banken, indtil kompensationen kommer.

Blandt vores medlemmer og følgere breder der sig en økonomisk desperation nu, hvor vi med hastige skridt nærmer os endnu et månedsskifte med nye udgifter til følge.

Vi undrer os over, hvorfor kompensationsbeløbene fortsat lader vente på sig og hvorfor sagsbehandlingstiden skal koste gode danske virksomheder livet.

 

Hos foreningen Danske Soloselvstændige har vi stor forståelse for det arbejdspres regeringen arbejder under, men vi henstiller til, at I tager jer tid til at svare på ovenstående tre spørgsmål, som vores over 4.200 medlemmer og knap 40.000 følgere stiller igen og igen.

 

På vegne af Danske Soloselvstændige.

 

Venlig hilsen

 

Birgitte Feldborg

Formand

For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 5131 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543

Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227

Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925

Fakta om soloselvstændige i Danmark

  • 117.000 soloselvstændige virksomheder (tal fra 2017)
  • 32,3% af den samlede arbejdsstyrke arbejder i det, man kalder det atypiske arbejdsmarked; soloselvstændige, freelancere, vikarer m.v. (tal fra Arbejderen 2018)
  • Hver 3. iværksætter og selvstændig tjener mindre end kontanthjælp (tal fra beskæftigelsesministeriet, februar 2020)
  • Banker er fortsat meget tilbageholdende med at låne penge til små selvstændige virksomheder (Finanswatch, april 2019)