Barer og restauranter lider – sammen med de fleste andre brancher

September 2020

I øjeblikket oplever vi nedlukning af især barer og restauranter. Disse områder er der også̊ fokus på i forbindelse med aftaler om nye kompensationsordninger. 

Men de fleste brancher er ramt. Og i særlig høj grad bliver de, der arbejder med leverancer til barer og restauranter hårdt ramt. Og her er et problem. For der mangler i høj grad fokus på brancher, der lider i andet og tredje led som konsekvens af restriktionerne mod restauranter, barer, caféer og andet natteliv. 

 

Vi er allerede i gang med at betale for forårets skatteudskydelse og med manglende indtjening er det tvingende nødvendigt, at der fortsat tilbydes kompensationer. For vi er ramt på likviditeten.

Og det skal ikke kun være hjælp til udvalgte brancher, men til alle de virksomheder, der bliver ramt, og dem som stadig har efterslæb fra første bølge.

Lige nu er det nemmere at nævne dem som ikke er ramt, end dem, der er. 

Generelt mangler der købsmotivation i befolkningen, og denne motivation bliver mindre, hver gang der er et Corona-tilbageslag med dertilhørende restriktioner. Det rammer mange soloselvstændige. 

Så det, der nu er behov for i kompensationspakkerne, er kompensation for løn, tabt omsætning, faste udgifter og katalysator-midler, der kan skubbe b2b markedet i gang igen.

De fleste brancher bliver omgående påvirket, når der opstår tvivl om forsamlingsforbud og tales om sociale bobler, hjemmearbejdspladser etc.

Hos virksomhedskunderne er der stort fokus på at følge myndighedernes anvisninger – og nervøsiteten og deraf følgende aflysninger breder sig nemt, hvis ikke meldingerne fra myndigheder er klare og præcise.

Vi trænger til konkrete tiltag fra regeringen for at sikre, at man kan være med til at holde ”ErhvervsDanmark” i gang – og sikre at en hel nation af små selvstændige ikke bukker under.

Danske Soloselvstændige havde foretræde for Erhvervsudvalget i Folketinget i starten af september. Siden har vi sendt vores anbefalinger til Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt regeringens genstarts teams, som vi er blevet opfordret til. Vi håber, de lytter og handler. Samtidig fortsætter vi med at lægge politisk pres på, så Danmarks små selvstændige ikke bliver glemt. 

 

Materialet fra Danske Soloselvstændige kan ses på Folketingets hjemmeside hos både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/ERU/bilag/419/index.htm

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/BEU/bilag/396/index.htm 

Og der er allerede stillet spørgsmål til Erhvervsministeren på baggrund af vores input https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/eru/spm/522/index.htm

Samtidig rykker vi dagligt for, hvornår bekendtgørelsen, der gør det muligt at søge for den 9.7 til den 8.8. er færdig, så vores medlemmer kan ansøge. 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Tom Carstensen, tom@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 6133 7787

Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 5131 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543

Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227

Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925

Fakta om soloselvstændige i Danmark

  • 117.000 soloselvstændige virksomheder (tal fra 2017)
  • 32,3% af den samlede arbejdsstyrke arbejder i det, man kalder det atypiske arbejdsmarked; soloselvstændige, freelancere, vikarer m.v. (tal fra Arbejderen 2018)
  • Hver 3. iværksætter og selvstændig tjener mindre end kontanthjælp (tal fra beskæftigelsesministeriet, februar 2020)
  • Banker er fortsat meget tilbageholdende med at låne penge til små selvstændige virksomheder (Finanswatch, april 2019)