Danske Soloselvstændige sparer staten millionbeløb

19. juni 2020

Input fra Danske Soloselvstændige på møde med folketingsmedlem fører nu til en ændring i praksis i forbindelse med revisorpåtegninger på Corona-kompensationspakkerne. Det betyder en besparelse på op mange millioner for de danske skatteydere.

For at en virksomhed i Danmark kan få adgang til kompensationspakkerne fra staten for faste omkostninger i forbindelse med Corona-krisen skal man have en såkaldt revisorpåtegning. En revisor skal skrive under på, at man opfylder betingelserne for at søge om kompensation. En sådan påtegning koster let 15.000 kroner. 80 procent af det beløb betales af staten. Denne påtegning skulle afleveres sammen med ansøgningen om støtte for de oprindelige tre måneder fra 9. marts til 8. juni 2020, man kunne søge, da tiltaget blev offentliggjort af regeringen i marts måned.

Men da man så forlængede kompensationsordningen med en måned, stod det ifølge reglerne fra staten klart, at man skulle have endnu en revisorpåtegning for forlængelsen for den ekstra åned. Det betød, at man i en del tilfælde ville opleve, at selve revisorpåtegningen ville koste mere end selve beløbet, der skulle udbetales i kompensation.

Da perioden for kompensation for faste omkostninger for danske virksomheder blev forlænget til og med den 8.juli skulle der ifølge de gældende regler laves en NY revisorpåtegning for forlængelsen. Det koster lige så meget som de oprindelige påtegninger.

Danske Soloselvstændige påpegede dette problem og spild af offentlige kroner i milliardklassen overfor en række politikere ved møder den 2. og 3. juni 2020 på Christiansborg.

Folketingsmedlem og medlem af Erhvervsudvalget for Venstre Morten Dahlin stillede derfor den 4.juni spørgsmål til Erhvervsminister Simon Kollerup om det problematiske i denne praksis.

”Jeg stillede udelukkende spørgsmålet, fordi Danske Soloselvstændige gjorde mig opmærksom på problemet,” siger Morten Dahlin.

Erhvervsminister Simon Kollerup har nu svaret, at man ikke, som der ellers stod i reglerne, skal bruge en ny revisorpåtegning længere.

Antager vi, at 15.000 virksomheder har søgt om kompensation for faste omkostninger, og det samme antal virksomheder vil søge om kompensationen for den nye periode, vil staten dermed have sparet kr. 180 mio. kr, hvis en gennemsnitlig revisorerklæring koster kr. 15.000, - idet staten dækker 80% af revisorerklæringen. Vel og mærke penge, der er hårdt brug for andre steder.

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/eru/spm/349/svar/1671400/2210393.pdf

For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 5131 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543

Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227

Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925

Fakta om soloselvstændige i Danmark

  • 117.000 soloselvstændige virksomheder (tal fra 2017)
  • 32,3% af den samlede arbejdsstyrke arbejder i det, man kalder det atypiske arbejdsmarked; soloselvstændige, freelancere, vikarer m.v. (tal fra Arbejderen 2018)
  • Hver 3. iværksætter og selvstændig tjener mindre end kontanthjælp (tal fra beskæftigelsesministeriet, februar 2020)
  • Banker er fortsat meget tilbageholdende med at låne penge til små selvstændige virksomheder (Finanswatch, april 2019)