Hjælpepakker version 2 – kompensation og lånepakker skal suppleres

26. marts 2020

Første hjælpepakke lanceres inden længe. Mange bliver hjulpet, men det er ikke nok. Lånepakkerne skal udvides og kunne kombineres med lønkompensation, hvis de reelt skal hjælpe 

Foreningen Danske Soloselvstændige får desværre i stadig stigende grad tilbagemeldinger om, at de bebudede hjælpepakker ikke tilgodeser alle typer af virksomheder. Nogen ligger udenfor, og derfor er det tid til at tage skridt nummer to, så flest mulige kommer hen over krisen, med færrest mulige skrammer.  

 

”Lånepakkerne er bare ikke gode nok, hvis man da overhovedet kan få en sådan. Og lønkompensationen rækker ikke langt”, lyder det fra talsmand Peter Schødt Dalsgaard. 

 

Danske soloselvstændige er afhængige af, at lånepakkerne og kompensationen kan gå hånd i hånd, så den enkelte virksomhed kan kombinere kompensation med supplement af et 100% statsgaranteret lån, så man kan holde virksomheden flydende, indtil hverdagen igen er på plads. 

 

”Et eksempel på en kombination af lånepakke og lønkompensation, kunne være en kombination af lønkompensation på 23.000 kr. pr. ejer og 46.000 kr. for ægtefæller i samme virksomhed, kombineret med en lånemulighed, der udbetales månedsvis, så længe Coronakrisen varer, og beregnes på et gennemsnit af tre gode måneders omsætning, så vi også tager højde for sæson -virksomheders omsætning, siger Peter Schødt Dalsgaard.  

 

Lånene skal være 100% statsgaranterede, med en rente tæt på 1%, og med en lang tilbagebetalingsfrist, som man kender fra eksempelvis studielån.  

 

”Rigtig mange soloselvstændige vil gerne låne, er faktisk imod at få kompensation som man ikke har købt sig ret til via en forsikring. Vi er selvstændige og har valgt det. Men hullet i vores samfund, der er blevet synliggjort med Corona, gør, at vi har brug for at kunne låne. Så giv os den mulighed. Så kan vi selv kan vælge i forhold til vores respektive behov”, slutter Peter Schødt Dalsgaard. 

   

Soloselvstændige skal have bedre rammer for at opnå finansiering. Det var svært også inden Corona, så lad os få det arbejde i gang i kølvandet på Corona. Vores erhvervsliv ville blive rigere og langt flere selvstændige vil kunne bidrage til vækst. Danske Soloselvstændige bidrager gerne til denne dialog. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 5131 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543

Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227

Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925

Fakta om soloselvstændige i Danmark

  • 117.000 soloselvstændige virksomheder (tal fra 2017)
  • 32,3% af den samlede arbejdsstyrke arbejder i det, man kalder det atypiske arbejdsmarked; soloselvstændige, freelancere, vikarer m.v. (tal fra Arbejderen 2018)
  • Hver 3. iværksætter og selvstændig tjener mindre end kontanthjælp (tal fra beskæftigelsesministeriet, februar 2020)
  • Banker er fortsat meget tilbageholdende med at låne penge til små selvstændige virksomheder (Finanswatch, april 2019)