Kan man helt undgå at hjælpe – bankerne skal ind i kampen

23. Marts 2020

Der er hul i båden, og alle skal hjælpe til, udvise samfundssind og ansvar, hvis Danmark skal klare sig så godt igennem krisen som muligt.

Dem, der skal på banen nu er bankerne. De skal aktivt hjælpe de mange små selvstændige, der på baggrund af sidste uges flotte politiske arbejde, har fået spændt et sikkerhedsnet ud under sig. Bankerne skal bruge denne manøvre til at hjælpe flest muligt, ikke vurdere, hvem der er sund og rask. Det har vi sundhedsvæsenet til.

 

Arbejdsløshedskøen vokser og selvstændige drejer nøglen om. Og der lyder kun spæde pip fra nogle banker, der gerne vil hjælpe. Men hovedparten af dem siger, at vi ikke kan hjælpe alle. Så indtil videre er hjælpen kun på papir. Flere banker reagerer ikke tilstrækkeligt hurtigt, - de venter på retningslinjer. Imens dør de soloselvstændige af likviditetsmangel.

 

Ud over kanten med en hjælpepakke i den ene hånd

Kan det være rigtigt at, man med en hjælpepakke i hånden bliver skubbet ud over kanten, af en bank, der ikke har tænkt på muligheder de kan og bør hjælpe med, så vi alle kommer så godt som muligt hen over denne krise som muligt?

 

En af problemstillingerne synes meget klar – hvad er en sund virksomhed, lige nu? Hvem kan svare på det? Og varer krisen ved meget længere er der vel næppe mange sunde virksomheder tilbage. Det er bare et spørgsmål om, hvem der ryger først. De soloselvstændige har ofte ingen aktiver de kan stille til sikkerhed for lån eller kassekreditter. De har ofte intet af værdi, der kan stilles til sikkerhed for bankens lån eller kredit. Er det sundt? Lige nu har vi ikke råd til at tage den diskussion. Vi har ikke råd til ikke at hjælpe virksomheder med økonomien.

 

De soloselvstændige oplever, når de kommer i banken, at deres privatøkonomi vurderes sammen med virksomheden, og det er faktisk uanset selskabsform. Når man er én eller ganske få til at tjene pengene i virksomheden, stiller bankerne krav til de små, som de færreste kan honorere. Dette problem eksisterede inden Corona-krisen, og med den, er den problemstilling blot blevet endnu mere tydelig.

 

Der skal garantier på banen, så flest mulige bliver hjulpet, og så må der ryddes op bagefter. Vi har som samfund ikke råd til at 35.000 virksomheder går konkurs, og de henvises til kontanthjælp. Tiden er ikke nu inde til at relation mellem bank og kunde bliver debatteret i over lange møder. Hjælpen skal gives nu. Man kunne forestille sig en løsning, der ville hjælpe her og nu vil være, at de virksomheder der har opnået mulighed for kompensation med de hjælpepakker, der allerede er aftalt, kan gøre krav på at få udbetalt de penge, de kan få i kompensation. Så skal man ikke vente på at staten først skal udbetale dem til banken.

 

Sørgelige meldinger fra virkeligheden

Foreningen Danske Soloselvstændige blev stiftet for under en uge på baggrund af en facebook debatgruppen, der i løbet af kort tid voksede til ca. 40.000 medlemmer. I løbet af få dage har den nye forening fået ca. 3500 medlemmer. Desværre kan mange af disse nikke genkendende til, at bankerne ikke hjælper til.

 

”Vi får mange sørgelige meldinger fra bekymrede soloselvstændige, freelancere og mikrovirksomheder i– faktisk kom det første allerede under pressemødet, hvor hjælpepakkerne blev fremlagt” lyder det fra talsmand Peter Schødt Dalsgaard

 

Han fortsætter ”Nogle blev ringet op af deres bank, der knaldede kreditten i, andre at b-skatten trods de har ændret deres forskudsopgørelse bliver trukket 12.000 kr. – som jo nu ikke længere er i deres råderum, og nogle blev bedt om at redegøre for deres økonomiske situation det næste år. Det er jo grotesk. Vi skal have bankerne på banen nu. De skal vise samfundsansvar.”

 

Man må gerne behandle kunderne bedre end de har krav på

At bankerne har været underlagt stramme regler som følge af finanskrisen, har mange stor forståelse for.

 

”Men det er ret svært at forstå, at der er så stille i en tid, hvor vi er i samme båd. Alle skal hjælpe med det de kan, - også bankerne”, slutter Peter Schødt Dalsgaard.

 

Foreningen Danske Soloselvstændige mener endvidere, at bankerne bør opfordres til at standse betalinger af realkreditlån, boliglån, billån og øvrige lån for en periode. De soloselvstændige har også private udgifter, og bankerne ser på de soloselvstændiges økonomi under samme lup som deres privatøkonom. De private lån kan jo bare sætte i bero, rentetilskrivningen vil være bankens uanset, men de ville hjælpe rigtig mange mennesker ved at justere således at private virksomheder, selvstændige og lønmodtagere har en mulighed for at kunne eksistere for de kompensationsordninger, der lige nu spændes ud under samfundet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 5131 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543

Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227

Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925

Fakta om soloselvstændige i Danmark

  • 117.000 soloselvstændige virksomheder (tal fra 2017)
  • 32,3% af den samlede arbejdsstyrke arbejder i det, man kalder det atypiske arbejdsmarked; soloselvstændige, freelancere, vikarer m.v. (tal fra Arbejderen 2018)
  • Hver 3. iværksætter og selvstændig tjener mindre end kontanthjælp (tal fra beskæftigelsesministeriet, februar 2020)
  • Banker er fortsat meget tilbageholdende med at låne penge til små selvstændige virksomheder (Finanswatch, april 2019)