Lønkompensation og delvise puljer til virksomhederne er et rigtig skridt på vejen

18. marts 2020

Regeringens udspil til Danmarks rygrad de selvstændige er længe ventet. Hele folketinget bør roses for at udvise politisk samfundssind. Det er en svær tid for alle, og vi lægger asfalten, mens vi kører.

En lønkompensationspakke er endnu et skridt i den rigtige retning, efter at nogen selvstændige blev omfattet af hjælp i form af udskydelse af a- og b-skat samt moms. At der tilmed er lavet en pakke for virksomheder, der er særligt udfordrede på grund af lukninger osv, men stadig har faste udgifter, er også rigtig fint. Stor ros også til, at forslaget til pakken gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts. Og det skal helt sikkert nok hjælpe en stor gruppe.

 

Danske Soloselvstændige mener, at der er godt at der nu startes med at tage hånd om de små selvstændige, der kan klare sig for lønkompensationspakken, sammen de tiltag, der er lavet for moms og skat, nu ikke længere behøver være nervøse for om de må dreje nøglen om.

 

Men vi har også en række spørgsmål til hvorledes det skal praktiseres:

 

”Hvordan forestiller man sig at kunne dokumentere et omsætningstab på 30% for at kunne få et tilskud på op til 23.000 kr. for virksomheder med CVR. nr.?

 

”Hvad gør man, hvis man ikke har bekræftede ordre, men også baserer sig på aflyste kundemøder med diskussion af indhold og konkrete opgaver?

 

”Hvad gør vi med de freelancere, vikarer etc., der ikke har et CVR nummer, men som stadig er ramt direkte?”

 

“Hvad gør vi med de virksomheder, der ikke er beordret lukket af myndighederne, men lever som leverandører til større virksomheder, som nu har aflyst større arrangementer, kurser og foredrag etc? De har ikke nødvendigvis store faste udgifter, men har alligevel dokumenteret omsætningstab på mange hundredetusinde kroner”.

 

I Danske Soloselvstændige vil vi gerne være med til at nuancere indholdet i dialogerne, og bidrage til de helt praktiske løsninger kan blive så brede som muligt, således at alle kan sikres bedst muligt. kan se. Vi kender behovet og virkeligheden i virksomhederne, så vi vil opfordre til at inddrage os i forhandlingerne, så vi bedst muligt kan bidrage.

 

Danske Soloselvstændige mener også, at man snarest bør forholde sig til er de faste udgifter, der berører vores privatøkonomi. Erhvervsministeren siger, at bankerne nu skal hjælpe til. Vi hjalp dem, da de var i krise, nu skal de hjælpe. Vi oplever i Danske Soloselvstændige meldinger om at bankerne i stor stil konverterer VISA kort til Mastercard, hvilket besværliggør betalinger mange steder. Så opfordringen skal lyde, at der skal rykkes for at bankerne får trykket på ”stop-knappen”. Det kunne være værd at overveje, at alle faste udgifter til lån, boliglån, realkreditlån, men også betaling til forsyning af lys, vand og varme bliver sat i bero. Det vil mindske kapitalbehovet for alle.

 

”Konsekvenserne af at vi holder et udgiftsniveau, der ikke afspejler krisen, og kombinere med et lavere indtægtsniveau, der afspejler krisen, kan også medføre konkurser. Så tryk på ”pauseknappen”, og gerne resten af 2020, så der er mulighed for, at vi får samfundet i gang igen, og alle har en reel mulighed for at betale”, slutter Peter Schødt Dalsgaard.

 

Der kan også være tale om statsgaranterede lån. ”Men for andre, bør man etablere mulighed for at kunne supplere med statsgaranterede lånepakke, der IKKE vurderes af bankerne individuelt. Det skal være pakker baseret på omsætning og udgiftsniveau, så hjælpen er målrettet og rammer de enkeltes behov. Tiden er ikke inde til, at vi diskuterer, hvorvidt en virksomhed har et for højt udgiftsniveau eller ikke. Der skal handles her og nu, og så må vi rydde op bagefter, når Coronakrisen har lagt sig”, lyder der fra talsmand Peter Schødt Dalsgaard.

 

Men lad os her og nu sikre, at alle kommer så godt igennem som mulig. Ingen skal efterlades på perronen. Kontakt os nu!!

For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 51312 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543

Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227

Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925

Fakta om soloselvstændige i Danmark

  • 117.000 soloselvstændige virksomheder (tal fra 2017)
  • 32,3% af den samlede arbejdsstyrke arbejder i det, man kalder det atypiske arbejdsmarked; soloselvstændige, freelancere, vikarer m.v. (tal fra Arbejderen 2018)
  • Hver 3. iværksætter og selvstændig tjener mindre end kontanthjælp (tal fra beskæftigelsesministeriet, februar 2020)
  • Banker er fortsat meget tilbageholdende med at låne penge til små selvstændige virksomheder (Finanswatch, april 2019)