Soloselvstændige må ikke adskille privat- og firmaøkonomi

30. marts 2020

Når man som soloselvstændig skal vurderes, om man kan få et 75% statsgaranteret lån via banken, er privatøkonomien også en væsentlig faktor.

Konsekvensen af, at privatøkonomien bliver blandet ind i vurderingen af, om virksomheden kan få lån, optager mange soloselvstændige i tiden, hvor vi venter på de bebudede hjælpepakker. Mange spørger sig selv:  Vil banken mon hjælpe til?

 

Foreningen Danske Soloselvstændige får desværre i stadig stigende grad meldinger om, at medlemmerne har meget svært ved at kunne få lån i banken, så de kan klare sig igennem under Coronakrisen.  Det til trods for, at politikernes opfordrer til, at bankerne skal vise samfundssind og trods det, at de selvsamme banker tidligere har nydt – mildt sagt – godt af danskernes skattekroner, når de selv skulle reddes. Senest har Erhvervsministeren udtalt, at han forventer, at den centrale aftale også ses ude i filialerne.

 

Der er få tilfælde med gode historier om banker. Men det er desværre ikke hovedparten af de historier, Danske Soloselvstændige hører fra medlemmerne.

 

”Vi er bekymrede for, om de virksomheder, der er omfattet af hjælpepakkerne, alligevel ryger ud over kanten, fordi bankerne altid overfor soloselvstændige vil inddrage privatøkonomien,” siger talsmand Peter Schødt Dalgaard og forklarer, at man som soloselvstændig sagtens kan have en sund virksomhedsøkonomi og en udfordret privatøkonomi samtidig.

 

”For via jobbet i virksomheden kan man tjene en fornuftig løn, der får det hele til bare at hænge sammen, men ikke mere end det”, siger han.

 

Danske soloselvstændige er afhængige af, at bankerne i denne situation holder op med at blande virksomhedens økonomi sammen med den private økonomi. For så ryger for mange ved siden af hjælpemulighederne og knækker, fordi muligheden for at kunne optage lån i forbindelse med Coronakrisen er minimal. Det bliver en kamp for overlevelse at blive godkendt. Hjælpepakkerne med lønkompensation er nemlig ikke tilstrækkelige. Så der skal åbnes for lån til virksomheden uden at blande privatøkonomien ind i vurderingen.

 

Her er en række eksempler på faktorer, der gør det svært for virksomheder at opnå lån:

  • Hvis banken vurderer, at gældsfaktoren i den private økonomi er for stor, selvom virksomheden hver måned inden Corona genererede end fornuftig løn.
  • Hvis man som virksomhedsejer har været uheldig med én tidligere fase i virksomheden, eller en virksomhed, der ikke gik. Dermed har man allerede lån i banken fra før Coronakrisen, og disse bliver nu taget med i vurderingen af et nyt lån, der er uafhængigt af det tidligere, og som er nødvendigt på grund af den nuværende krise.
  • Hvis man har en virksomhed, der ikke har aktiver eller et hus, som kan stilles som sikkerhed. Banken vil derfor kræve, at der bliver stillet sikkerhed i private aktiver.

 

”Lad os få gjort op med, at vi som soloselvstændige skal stille vores private huse, biler og andre værdier – hvis vi er så heldige at have dem – i sikkerhed,” siger Peter Schødt Dalsgaard og forklarer, at langt de fleste medlemmer havde sunde, helt almindelige job i egen virksomhed inden Corona.

 

”Og selvfølgelig er vi også ramt, - det er alle nu. Men vi skal ikke have alle vores personlige værdier bragt i spil også”, siger talsmanden.

 

Når vi når til oprydningsfasen efter Corona, skal vi have lavet nogle sunde rammer for, hvordan man i Danmark kan drive selvstændig virksomhed, uden at vores privatøkonomi skal smides i samme vægtskål. Foreningen Danske Soloselvstændige bidrager gerne til denne dialog.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 5131 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543

Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227

Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925

Fakta om soloselvstændige i Danmark

  • 117.000 soloselvstændige virksomheder (tal fra 2017)
  • 32,3% af den samlede arbejdsstyrke arbejder i det, man kalder det atypiske arbejdsmarked; soloselvstændige, freelancere, vikarer m.v. (tal fra Arbejderen 2018)
  • Hver 3. iværksætter og selvstændig tjener mindre end kontanthjælp (tal fra beskæftigelsesministeriet, februar 2020)
  • Banker er fortsat meget tilbageholdende med at låne penge til små selvstændige virksomheder (Finanswatch, april 2019)