Pressemeddelelse

Corona ramte – et behov blev synligt – en forening fødes

15. marts 2020

Danske soloselvstændige etablerer sig som forening efter en helt enorm stor opbakning til en facebookgruppe. Fra seks personer i et advisory board til 24.000 medlemmer på en weekend.

De små erhvervsdrivende, dvs. soloselvstændige, freelancere og mikrovirksomheder rammes som alle andre virksomheder hårdt af Corona krisen. Men for dem kan annullerede ordrer, nedgang eller slet og ret ingen mulighed for at kunne arbejde på grund af midlertidige lukninger, blive fatalt for deres virksomhed og deres privatøkonomi. Det gør de fire virksomheder, der tog initiativet til etablering af en facebookgruppe, nu noget ved, og stifter Foreningen Danske Soloselvstændige.

 

”Vi repræsenterer i alt fire virksomheder, der tilsammen har udgjort hinandens advisory board de sidste syv år. I fredags havde vi et videomøde, hvor vi drøftede hvorledes Coronakrisen havde ramt vores respektive virksomheder indtil nu. Det er skidt for flere af os, og vi prøver at hjælpe hinanden så godt vi kan, men oplever også, at der ikke er nogen steder, hvor vi kan sikre vores virksomheder økonomisk. Hjælpepakker med moms og skat, kræver jo, at der overhovedet er en omsætning”, lyder det fra foreningens Peter Schødt Dalsgaard.

 

På videomødet blev det også drøftet, hvor mange virksomheder, der ligesom de fire mon var ramt, hvor fællestrækket var nedgang i ordrer, annulleringer eller udskydelser, og gruppen besluttede at lave en facebookgruppe i forsøget på at kommunikere med en bredere kreds.

 

”Vi etablerede facebookgruppen fredag eftermiddag, og inden vi nåede lørdag morgen, var vi 12.000 medlemmer. Vi kom i Radio4 og så eksploderede det derfra. I skrivende stund har vi over 27.000 medlemmer”, fortsætter Peter Schødt Dalsgaard.

 

Gruppen blev kontaktet af flere velmenende mennesker, der rådede dem til at stifte en forening, idet de med en så massiv opbakning, som gruppen på facebook har oplevet, kan udøve en langt større påvirkning ved at etablere sig som en forening.

 

Og derfor etableres Foreningen Danske Soloselvstændige. Foreningens formål er at være et talerør for soloselvstændige og mikrovirksomheder på tværs af brancher og politisk overbevisning og sætte fokus på de udfordringer, som denne gruppe oplever. Og helt aktuelt vil foreningen forsøge at påvirke de kommende forhandlinger og komme med løsningsforslag til de pakker, der skal etableres for at kunne hjælpe de små selvstændige.

 

”Der skal langt mere til end usikre garantiordninger eller udskydelse af moms og skat. Der skal penge på bordet hér og nu, og det skal gå stærkt, hvis vi fortsat skal have et arbejdsmarked med små selvstændige erhvervsdrivende. Formålet med foreningen er ikke slut med Corona. Corona har blot afdækket, hvor hurtigt det ændrer fundamentet for de små selvstændige i Danmark, og hvor lidt hjælp der er for dem, at hente. De har ganske enkelt ingen sikkerhed. Det vil vi forsøge at gøre noget ved”, slutter Peter Schødt Tigermand Dalsgaard

 

Venlig hilsen

Initiativgruppen bag Foreningen af Danske Soloselvstændige

For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 5131 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543

Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227

Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925