Aktuelle arrangementer

20. marts 2024

Kl. 10.00 - 11.00

Generalforsamling

i Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige

  • online via zoom

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning og godkendelse heraf

3. Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til vedtagelse herunder fastsættelse af medlemskontingent

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

6. Valg af bestyrelse

  • Lone Jakobsgaard, Tom Carstensen, Thomas Sjørup og Birgitte Feldborg genopstiller

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Tilmelding

Kun medlemmer har adgang til denne side.