Rammevilkår

Rammevilkår - Danske Soloselvstændige

Vores udspil til regeringens Genstartsteams

Foreningen blev dannet, da COVID-19 ramte Danmark, og det blev klart, at mange små selvstændige var ekstra udsat og i en reel risiko for, med ét, at blive udslettet.

Foreningen, der i skrivende stund er ved at omdanne sig til interesseorganisation med næsten 5000 betalende medlemmer i organisationen, arbejder bl.a. for bedre rammevilkår for små selvstændige i Danmark.

Disse er nemlig ikke repræsenteret af de store organisationer DI, DE og SMV.Danske Soloselvstændiges mål er at være talerøret for soloselvstændige og mikrovirksomheder på tværs af brancher og politisk overbevisning. Og vi vil sætte fokus på de udfordringer, denne gruppe oplever.

Danske Soloselvstændige udspringer af Facebookgruppen Danske Soloselvstændige, der på under en uge fik flere end 38.000 medlemmer.

Danske Soloselvstændige har siden dannelsen været en vigtig og væsentlig stemme i medierne og overfor politikerne via direkte dialog og ved at holde møder med erhvervsordførere i Ø, SF, S, RV, K, V, DF, LA og NB. Senest har Danske Soloselvstændige haft foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg.

Soloselvstændiges betydning for Danmark

I 2017 var der ifølge Mit Arbejdsmiljø 117.000 soloselvstændige i Danmark.

(https://mitarbejdsmiljo.dk/artikler/atypiske-ansaettelser-kan-udfordre- arbejdsmiljoeet)

Mikrovirksomheder stod for 70 procent af vækst i arbejdspladser i 2018 ifølge Dansk Byggeri. Det er markant mere end små og mellemstore virksomheder. De helt store stod for en tilbagegang.
(https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og- presse/nyheder/presse/2018/mikrovirksomheder-staar-for-forbloeffende-stor-andel-af- jobvaeksten/)

Fast arbejde synes på vej ud af det danske arbejdsmarked. 32,3% af arbejdsstyrken svarende til 873.000 mennesker er beskæftiget i det, der kaldes ”atypiske jobs” dvs. freelancere, vikariater mv. (https://arbejderen.dk/fagligt/en-tredjedel-arbejder-under-atypiske-forhold

Udfordringer affødt af COVID-19 og løsningsmodeller

  • Bankernes kreditpolitik gør, at soloselvstændige oplever, at det stadig er meget svært at få lån fra banken. Ofte har den soloselvstændige ikke nogen sikkerhedsstillelse i virksomheden, og de kan ikke i samme grad som større virksomheder demonstrere lønsomhed. Der er ikke nok aktiver. Derfor må man ofte stille sit hus, bil eller andet som garanti for eventuelle lån.(https://finansdanmark.dk/media/38425/smv_analyse_jan_2019.pdf)
  • Yderligere udskydelse af skatte- og afgiftsbetaling. De nuværende frister for korte; betaling af skatter og afgifter for foråret 2020 er til betaling allerede hér i efteråret 2020. Mange erhverv har slet ikke tjent nok til at kunne påbegynde betaling.
  • Ligestilling i kompensationspakker mellem lønmodtagere og selvstændige. Der er ikke en objektiv begrundelse på så stor forskel i perioden og beløbsforskellene.
  • Mulighed for supplerende dagpenge i en overgangsperiode uden at skulle lukke sin virksomhed.
  • 50 procent tilskud via genopretningspakker til erhverv, der er kommet i gang medn har brug for øget omsætning. Tilskud til aktiviteter kan søges gennem Erhvervshusene. Det skal være muligt at søge med blot en ansat/ejer.

Ændring af fremtidige rammevilkår

Som det er nu overlever kun en ud af 10 små selvstændige. Det er vores ambition at få dette tal op på 8 ud af ti. Dette kræver ændring af en række rammevilkår, herunder:

  • Styrkelse af erhvervshusenes fokus på soloselvstændige både nationalt og regionalt, specifikt mulighed for at enkeltmandsvirksomheder og mikrovirksomheder kan søge de store EU-puljer, danske erhvervspuljer mv. I dag er kravet ofte tre ansatte, og kontant medfinansiering.
  • Fokus på at små virksomheder ikke bare skal være vækstgazeller. En ambition om at have en nation, der giver gode rammer for selvstændige, der ønsker at forsørge sig selv og sin familie har også en stor værdi.
  • Uddannelse, konkurrencefordele og økonomisk rådgivning. Det vil sige en kombination af reel uddannelse til den selvstændige i drift af virksomhed, og adgang til sunde aftaler med banker og simple revisionsaftaler ifm. regnskabsaflæggelse, afhængig af virksomhedens størrelse og selskabsform.
  • Omfat soloselvstændige i arbejdsmarkedets aftaler. Lad os blive den fjerde part i tre- partsforhandlingerne.
  • Et mere fleksibelt dagpengesystem, der også tilgodeser selvstændige, sæsonarbejde og virksomheder, der tjener mindre end minimumssatserne. Det nuværende dagpengesystem er målrettet et traditionelt samfund bestående af lønmodtagere og arbejdsgivere. Lad os finde et system, der også rummer fremtidens arbejdsmarked.

Fremtidig dialog og involvering

Danske Soloselvstændige vil involveres mere, så denne store gruppe af borgere og vigtige del af samfundsøkonomien bliver hørt mere i den politiske debat.

Vi ønsker derfor at blive taget med på råd og blive involveret i forskellige politiske grupper som Genstart teams, da Soloselvstændige ikke er repræsenteret via DI, DE og SMV. For som det er nu glemmer man i stor grad en vigtig del af de danske arbejdsmarked.

En del, der vel at mærke står for skabelsen af en stor del af de job, der er i det danske samfund.

Vi ser frem til at indgå i arbejdet!

Efterlad en kommentar