Pressemeddelelser, pressekit og logo

Hvis du ønsker at skrive om Foreningen Danske Soloselvstændige eller bruge vores logo, kan du her finde vores aktuelle pressemeddelelser, pressekit og logoer.

Ønsker du at skrive om vores medlemmer, kan vi kontaktes her, så vi formidle kontakten.

Nyheder og pressemeddelelser

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til Danske Soloselvstændiges første ordinære generalforsamling.

Den finder sted torsdag, den 18. marts 2021 kl. 10.00 via Zoom.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og godkendelse heraf
 3. Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til vedtagelse herunder fastsættelse af medlemskontingent
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
 6. Valg af bestyrelse
  • Lone Jakobsgaard, Thomas Pape og Birgitte Feldborg genopstiller
  • Gitte Dalsgaard genopstiller ikke
  • Bestyrelsen indstiller Tom Carstensen til bestyrelsesmedlem
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en uge forud for generalforsamlingen. Dette gælder også for opstilling til bestyrelsen.

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende en mail til kontakt@danskesoloselvstaendige.dk. Det er også til denne mail, at du fremsender evt. forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Forårets brede hjælpepakker skal genåbnes NU

Regeringen har i dag meddelt, at man iværksætter en omfattende ny nedlukning af store dele af Danmark. Det betyder, at omkring halvdelen af befolkningen bliver ramt af nedlukninger.


Mette Frederiksen lagde på talerstolen op til, at der kom kompensationer for de tvangslukkede. Det er nødvendigt, men langt fra nok.

Selvstændige venter stadig på kompensation

Massevis af små selvstændige har endnu ikke fået kompensation for tabt omsætning for sommerperioden. Ganske enkelt fordi, der endnu ikke er åbnet for ansøgninger to måneder efter kompensationsperioden udløb.


Den 28.8 meldte Erhvervsministeriet stort ud, at man havde forlænget kompensationsperioden for juli og august til den 31.8. Dette ville redde mange små selvstændige, der ellers stod til ikke at få noget kompensation eller få meget lidt kompensation på grund af en ny referenceperiode, der lå i den periode, hvor man normalt holder ferie. Så vidt så godt.

Ansøgningsfristen forlænges og mere langsigtede løsninger

Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi rykket og flået i ministerium, styrelse og ordførere omkring ændring af referenceperioden for kompensations-ansøgningen for 9. juli til 8. august 2020.


I går fik vi så en melding om, at ansøgningsfristen forlænges, så fristen ikke længere er den 30. september 2020. Vi pukler naturligvis for, at det her løses hurtigt, da ventetiden et uacceptabel.

Barer og restauranter lider – sammen med de fleste andre brancher

I øjeblikket oplever vi nedlukning af især barer og restauranter. Disse områder er der også̊ fokus på i forbindelse med aftaler om nye kompensationsordninger. 

Men de fleste brancher er ramt. Og i særlig høj grad bliver de, der arbejder med leverancer til barer og restauranter hårdt ramt. Og her er et problem. For der mangler i høj grad fokus på brancher, der lider i andet og tredje led som konsekvens af restriktionerne mod restauranter, barer, caféer og andet natteliv. 

Danske Soloselvstændige sparer staten millionbeløb

Input fra Danske Soloselvstændige på møde med folketingsmedlem fører nu til en ændring i praksis i forbindelse med revisorpåtegninger på Corona-kompensationspakkerne. Det betyder en besparelse på op mange millioner for de danske skatteydere.

For at en virksomhed i Danmark kan få adgang til kompensationspakkerne fra staten for faste omkostninger i forbindelse med Corona-krisen skal man have en såkaldt revisorpåtegning. En revisor skal skrive under på, at man opfylder betingelserne for at søge om kompensation.

En forskel, der er til at få øje på

Kompensationspakkerne til det danske erhvervsliv er præget af kæmpe forskelsbehandling. 120.000 soloselvstændige er – endnu engang – taberne.

Det, der af mange bliver udråbt som en ”gaveregn” efterlader en hel gruppe af selvstændige stående undrende tilbage. 120.000 soloselvstændige for at være helt præcis.

For mens soloselvstændige kan se frem til en forlængelse på kompensationspakkerne for freelancere og selvstændige frem til 8. august, kan lønmodtagere få kompensation frem til udgangen af august. 

 

Åbent brev til ministeren

Kære Simon Kollerup

Det er 11. time …. Der er to dage til lønningsdag, men kassen er tom.

Vi risikerer en massiv konkursbølge, hvis ikke udbetalinger af kompensation for tabt omsætning sker nu. Det er lønningsdag på torsdag, og vi modtager lige nu rigtig mange meldinger fra soloselvstændige på, at folk risikerer at miste både forretning og hjem, såfremt de ikke får pengene nu.

Åbent brev til erhvervsministeren og Folketingets Erhvervsudvalg

Kære Erhvervsminister. Kære Erhvervsudvalg

For fire uger siden åbnede puljerne, hvor små selvstændige kunne søge om kompensation for tabt omsætning og kompensation for faste udgifter.

I vores daglige kontakt med de flere end 4.200 medlemmer af foreningen Danske Soloselvstændige samt knap 40.000 følgere på Facebook, har vi afklaret en række udfordringer i disse to kompensationsordninger.

Brev til erhvervsministeren

Kære Erhvervsminister Simon Kollerup

Hvornår kommer kompensationsbeløbene til udbetaling?

For snart tre uger siden åbnede puljen, hvor små selvstændige kunne søge om kompensation for tabt omsætning.

Væk med minimumskravet til omsætning

Omkring 30.000 soloselvstændige står stadig uden mulighed for at kunne få andel i kompensationspakken for tabt omsætning til selvstændige.

Et liv med værdighed og frihed

”De har valgt et liv, hvor de er meget bevidste om, at de ikke tjener ret meget. Men det er liv, der for dem betyder værdighed og frihed. Skal vi tage det fra dem nu?” spørger talsmand Peter Schødt Dalsgaard, Danske Soloselvstændige.

 

Hjælperpakker til soloselvstændige er klar! Politikerne lyttede til Foreningen Danske Soloselvstændige. Men de bør lytte endnu mere…

Tusindvis af micro- og små virksomheder, i daglig tale kaldet soloselvstændige, har nu retningslinjer for, hvad de kan søge af hjælp, støtte og kompensation til. 

Dermed kan de hurtigst muligt ansøge indenfor de rammer, der passer til hver deres virksomhed og branche.  Men samtidig breder der sig en undren over den relative store økonomiske forskelsbehandling mellem soloselvstændige og lønmodtagere.

Soloselvstændige må ikke adskille privat- og firmaøkonomi

Når man som soloselvstændig skal vurderes på, om man kan få et 75% statsgaranteret lån via banken, er privatøkonomien også en væsentlig faktor. Konsekvensen af, at privatøkonomien bliver blandet ind i vurderingen af, om virksomheden kan få lån, optager mange soloselvstændige i tiden, hvor vi venter på de bebudede hjælpepakker. Mange spørger sig selv:  Vil banken mon hjælpe til? 

”Sunde Virksomheder” - hvad er det og hvem skal vurdere det?

Danske Soloselvstændige har sunde virksomheder. Vi er naturligvis glade for de hjælpepakker, der snart lander hos os, og de kan hjælpe rigtig mange. Vi er glade for, at politikerne lyttede til os. Men vi vil gerne med meget mere. I Foreningen Danske Soloselvstændige er vi stærkt bekymrede for én ting. I debatten er det begyndt at fylde mere, at det kun er ”sunde virksomheder”, der kan få hjælp.

Hjælpepakker version 2 – kompensation og lånepakker skal suppleres

Første hjælpepakke lanceres inden længe. Mange bliver hjulpet, men det er ikke nok. Lånepakkerne skal udvides og kunne kombineres med lønkompensation, hvis de reelt skal hjælpe. Foreningen Danske Soloselvstændige får desværre i stadig stigende grad tilbagemeldinger om, at de bebudede hjælpepakker ikke tilgodeser alle typer af virksomheder.

Kan man helt undgå at hjælpe – bankerne skal ind i kampen

Der er hul i båden, og alle skal hjælpe til, udvise samfundssind og ansvar, hvis Danmark skal klare sig så godt igennem krisen som muligt.Dem, der skal på banen nu er bankerne. De skal aktivt hjælpe de mange små selvstændige, der på baggrund af sidste uges flotte politiske arbejde, har fået spændt et sikkerhedsnet ud under sig. Bankerne skal bruge denne manøvre til at hjælpe flest muligt, ikke vurdere, hvem der er sund og rask. Det har vi sundhedsvæsenet til.

Lønkompensation og delvise puljer til virksomhederne er et rigtig skridt på vejen

Regeringens udspil til Danmarks rygrad de selvstændige er længe ventet. Hele folketinget bør roses for at udvise politisk samfundssind. Det er en svær tid for alle, og vi lægger asfalten, mens vi kører. En lønkompensationspakke er endnu et skridt i den rigtige retning, efter at nogen selvstændige blev omfattet af hjælp i form af udskydelse af a- og b-skat samt moms. At der tilmed er lavet en pakke for virksomheder, der er særligt udfordrede på grund af lukninger osv, men stadig har faste udgifter, er også rigtig fint.

Hjælpepakker, der batter

De fire initiativer og hjælpepakker, der indtil videre er blevet konkrete og skal hastebehandles i Folketinget på tirsdag, må ikke stå alene. Interesseforeningen Danske Soloselvstændige mener, at der skal langt flere og konkrete hjælpepakker på bordet. De små selvstændige må ikke behandles som en samlet flok. De kommer i mange versioner, er etableret under alle typer af faggrupper og brancher. Og de har vidt forskellige behov.

Stiftelse af Foreningen Danske Soloselvstændige

De fire initiativer og hjælpepakker, der indtil videre er blevet konkrete og skal hastebehandles i Folketinget på tirsdag, må ikke stå alene. Interesseforeningen Danske Soloselvstændige mener, at der skal langt flere og konkrete hjælpepakker på bordet. De små selvstændige må ikke behandles som en samlet flok. De kommer i mange versioner, er etableret under alle typer af faggrupper og brancher. Og de har vidt forskellige behov.

LOGO'er

Alle pressemeddelelser fra Danske Soloselvstændige udsendes til det samlede pressekorps via MyPressWire

MyPressWire stiller deres system til gratis rådighed for vores forening. Tak!